Regulamin określa zasady korzystania z Kina Jasielskiego Domu Kultury „Syrena”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sala kinowa Kina JDK „Syrena” znajduje się przy ul. Sokoła 8 w Jaśle.
 2. Sala kinowa Kina JDK „Syrena” jest monitorowana.
 3. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 4. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 7. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 8. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 9. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba że jest w towarzystwie dorosłego opiekuna prawnego.
 10. Podczas seansów filmowych w Kinie JDK „Syrena” kategorycznie zabrania się:
  • dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ
  • korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów,
  • spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek,
  • głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu,
  • wnoszenia na salę dużych toreb, bagażu, plecaków, paczek.
 11. Pracownik Kina JDK „Syrena” zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości Klienta za pomocą alkomatu/testera oraz skontrolowania, czy Klient nie wnosi na salę kinową niebezpiecznych przedmiotów.
 12. Za rzeczy pozostawione na sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.
 13. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.
 14. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 15. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej i gablotach Kina JDK „Syrena”.
 16. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.
 17. Cennik biletów do Kina Jasielskiego Domu Kultury:

Ceny na seanse 2D* Bilet normalny: 16 zł Bilet ulgowy: 14 zł Bilet szkolny: 12 zł

Ceny na seans 3D* Bilet normalny: 18 zł Bilet ulgowy: 16 zł Bilet szkolny: 12 zł

*Informujemy, że ceny biletów mogą się nieznacznie różnić w zależności od wymogów dystrybutorów.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 35 150 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15.45) lub osobiście w kasie kina (czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu – w danym dniu).
 2. Zakupu biletów można dokonać: w KASIE KINA przy ul. Sokoła 8 (czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu – w danym dniu) oraz w SEKRETARIACIE JDK, ul. Kołłątaja 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.45).
 3. Zakupu biletów on-line na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.jdkjaslo.pl nie później jednak niż 60 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu. Przed zakupem biletu on-line należy zapoznać się z „Regulaminem zakupu biletów on-line” dostępnym na naszej stronie internetowej www.jdkjaslo.pl.
 4. Rezerwacji na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina JDK „Syrena” podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
 5. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film. Jedynym wyjątkiem są ważne okoliczności losowe; w takich przypadkach zwrotu biletu można dokonać najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem danego seansu, uwzględniając poniższe zasady:
  • kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie),
  • zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu,
 7. Na 15 minut przed seansem w pierwszej kolejności obsługiwane są osoby, które kupują bilet na najbliższy seans.
 8. Na 10 minut przed seansem o wyborze miejsca na sali kinowej decyduje kasjer.
 9. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 10. Bilety grupowe-szkolne są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych-szkolnych prowadzona jest minimum 1 dzień przed wykupywanym seansem.
 11. Wejścia na seans opiekunów grup (na seanse dodatkowe, poza repertuarem) zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  • wiek wczesnoszkolny i przedszkolny; grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów,
  • wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,
 12. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26. roku życia, niepełnosprawnym oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
 13. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/, studenckie i uczniowskie sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 14. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  • w przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW (POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt. 10),
  • osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie dorosłego opiekuna prawnego.
  • wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Kina JDK „Syrena”,
 15. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D. Okulary można zakupić w kasie Kina JDK „Syrena”.
 16. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino JDK „Syrena” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku.
 17. Wskazane jest odczekanie pół godziny po seansie w technologii 3D, przed prowadzeniem pojazdu mechanicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na całym terenie Kina JDK „Syrena” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina JDK „Syrena”.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 r.